Estudis de biodiversitat

Estudis de biodiversitat

Portem a terme la diagnosi dels hàbitats, flora, fauna, connectivitat ecològica i altres serveis ecosistèmics, i determinem els valors dels espais més destacats per a la conservació. Fem estudis de base i estudis d’avaluació ambiental estratègica. Actuacions...
Estudis de biodiversitat

Projectes de Sistemes d’informació geogràfica

Elaborem inventaris de tota mena d’elements que es puguin geolocalitzar, com ara contenidors, bancs, papereres, clavegueram, arbrat urbà, patrimoni de pedra seca, superfícies amb paviments especials, camins, corriols, senyalitzacions, punts d’abocaments de residus al...
Estudis de biodiversitat

Formacions tècniques

Dissenyem els continguts i fem formacions a mida en format presencial o virtual, creant un espai que fomenti la participació de les persones assistents i la possibilitat de compartir experiències. Estem especialitzades a impartir formacions en relació amb la prevenció...
Estudis de biodiversitat

Projectes de medi ambient i desenvolupament urbà

Oferim el servei d’assistència tècnica en el disseny, gestió i seguiment de projectes ambientals i d’estratègies urbanes per donar resposta a l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible dels pobles i ciutats: projectes europeus, POUM, PAES, etc....
Estudis de biodiversitat

Verd urbà: plecs, inventaris i plans directors

Realitzem estudis i instruments estratègics que guiïn l’acció municipal en matèria del verd urbà. Dissenyem serveis de manteniment dels espais verds i redactem els Plecs de Prescripcions Tècniques i donem suport en el procés de licitació, adjudicació i implantació de...