Formacions tècniques en gestió de residus, economia circular i sensibilització ambiental

Dissenyem els continguts i fem formacions a mida en format presencial o virtual, creant un espai que fomenti la participació de les persones assistents i la possibilitat de compartir experiències. Estem especialitzades a impartir formacions en relació amb la prevenció i gestió de residus, deixalleries, economia circular i sensibilització ambiental.

Actuacions destacades

Curs “L’Economia Circular aplicada a la gestió de residus” i “Les deixalleries del futur” de la Diputació de Barcelona (2021 i 2023)

Formació i assessorament d’entitats municipals en la creació d’un pla d’acció per a la implantació de sistemes de taxa justa en la recollida de residus. Projecte LIFE-RETHINKWASTE (2022)

Campanya informativa i formativa sobre la correcta gestió dels RAEE en deixalleries de Catalunya (2021-2024)