Adequació i millora de deixalleries

Oferim un servei integral als ens locals per a l’adequació i millora de deixalleries, i assegurem el compliment de la normativa vigent i l’optimització de la gestió de la instal·lació amb els recursos existents. Amb aquests serveis fomentem la transició entre ser centres de recepció de residus i esdevenir espais ambientals de referència als municipis, amb serveis de recepció i emmagatzematge de productes per a la reutilització i de residus municipals per als tractaments posteriors: preparació per a la reutilització, valorització i disposició final.