Assessorament i disseny tècnic i econòmic del nou servei de deixalleria

Dimensionem tècnicament i econòmica el nou servei per tal que serveixi de base per a la redacció dels plecs de la futura licitació.

Actuacions destacades

Assessorament i disseny de nous serveis dins els Serveis d’Assessorament i Suport a les deixalleries municipals (ASDE) (2024)

Realització de la definició de la nova deixalleria de Sitges (2019)