Participació ciutadana i sensibilització ambiental

Fem campanyes comunicatives i d’implementació de nous serveis, disseny i dinamització de la participació ciutadana i dels agents implicats en els projectes que portem a terme, aprofitant el coneixement de la ciutadania, apoderant-la i garantint que els serveis responguin a les seves necessitats.