Disseny i dinamització de processos participatius

Dissenyem i dinamitzem processos participatius amb l’objectiu de generar coneixement i debat entre la ciutadania i actors clau del territori, elaborar una diagnosi compartida del servei actual i recollir opinions i propostes de millora per als nous serveis.

Fem difusió del procés, dinamitzem els espais participatius virtuals i presencials (enquestes, punts informatius, tallers de participació, etc.), fem seguiment de la participació i analitzem i fem retorn dels resultats.