Campanyes de sensibilització per a la millora de la recollida selectiva, la prevenció de residus i el foment de l’economia circular

Dissenyem i executem campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de persones i amb la millor metodologia, i elaborem l’estratègia comunicativa i els materials informatius i dels diferents canals de difusió (web, xarxes, vídeos, etc.), així com la campanya a través de punts informatius, visites porta a porta o reunions informatives, entre d’altres.