Campanyes d’ambientalització, prevenció i gestió correcta de residus en edificis públics, equipaments i esdeveniments

Dissenyem projectes per incorporar criteris de sostenibilitat i per a la prevenció i gestió correcta de residus en edificis públics, equipaments o esdeveniments, tenint en compte el disseny de la recollida, la formació i la comunicació tant a les persones responsables com a les usuàries.

Actuacions destacades

Servei de formació i comunicació per fomentar la prevenció de residus i la recollida selectiva en els edificis públics de la Generalitat de Catalunya (2022)