Suport en la redacció del Reglament del servei de deixalleria

Redactem el Reglament d’explotació de la deixalleria amb l’objectiu de regular el funcionament de les diferents activitats que s’hi desenvolupin, i que aquest quedi referenciat a l’ordenança reguladora de la recollida de residus.