Suport en la regularització de l’activitat

Donem suport en l’obtenció de llicència ambiental, l’alta com a gestor, en l’establiment del procediment documental per a la traçabilitat dels residus, així com en la realització dels tràmits establerts per la normativa vigent.