Suport en la regularització de l’activitat

Donem suport en l’obtenció de llicència ambiental, l’alta com a gestor, en l’establiment del procediment documental per a la traçabilitat dels residus, així com en la realització dels tràmits establerts per la normativa vigent.

Actuacions destacades

Regularització d’activitats dins els Serveis d’Assessorament i Suport a les deixalleries municipals (ASDE) (2024)

Campanya informativa i formativa sobre la correcta gestió dels RAEE en deixalleries de Catalunya (2021-2024)