Referències tècniques en deixalleries

2024

Diputació de Barcelona Serveis d’Assessorament i Suport a les deixalleries municipals (ASDE)
ARC / Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor Campanya informativa i formativa sobre la correcta gestió dels RAEE en deixalleries de Catalunya 2024.

2023

Ajuntament de Mont-roig del Camp Assessorament, diagnosi, redacció dels Plecs tècnics i redacció del Reglament de funcionament de l’Ecoteca i la Deixalleria
Ajuntament de La Pobla de Claramunt Servei de seguiment del nou servei de deixalleria
ÀuriaFil. Fundació per la Inclusió laboral Dinamització de l’Espai de Reutilització de la deixalleria d’Abrera.

2022

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Definició de les mesures de seguretat per a visites d’educació ambiental a la deixalleria de la Suïssa

ARC / Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor

Campanya informativa i formativa sobre la correcta gestió dels RAEE en deixalleries de Catalunya 2022

Diputació de Barcelona

Formació “Les deixalleries del futur”. Durada 15h. Destinada a tècnics/es municipals

Ajuntament d’Abrera

Servei d’assistència tècnica a la deixalleria: diagnosi de la situació actual, disseny tècnic i econòmic del nou servei, redacció del Plec tècnic i del Reglament d’explotació

Ajuntament de Lleida

Redacció de la memòria tècnica per la sol·licitud dels ajuts de l’ARC destinats a millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals

2021

ARC / Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor

Campanya informativa i formativa sobre la correcta gestió dels RAEE en deixalleries de Catalunya 2021

Ajuntament de Torrelavit

Elaboració d’un estudi per a la implantació d’un sistema d’identificació i registre a la deixalleria

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Redacció de la memòria tècnica per la sol·licitud dels ajuts de l’arc destinats a la implantació i millora de deixalleries

2020

Ajuntament de La Pobla de Claramunt

Redacció del Reglament, el Plec de Condicions Tècniques i suport en el procés d’adjudicació del servei de deixalleria

Mancomunitat de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt

Diagnosi i propostes de millora per la deixalleria mancomunada entre els Ajuntaments de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt

Diputació de Barcelona – Ajuntament de Vic

Projecte de suport a la innovació de noves tecnologies a la deixalleria

Ajuntament de Collbató

Disseny i redacció del Plec de Prescripcions Tècniques del servei de deixalleria

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Legalització i adequació de la Deixalleria

Ajuntament de La Pobla de Claramunt

Diagnosi del servei de deixalleria

2019

Ajuntament de Sitges

Realització de la definició de la nova deixalleria

Ajuntament de Collbató

Suport en la implantació i posada en marxa de l’Espai de Reutilització associat a la Deixalleria

Ajuntament de Ripollet

Suport a la sol·licitud de les subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals

Diputació de Barcelona – Aj. de Manlleu

Redacció d’un estudi tècnic per a l’adequació de la deixalleria del Verdaguer a la normativa vigent i possibilitar la reutilització de residus

2018

Ajuntament de Barcelona

Estratègia de desenvolupament dels Punts Verds de barri de Barcelona. Col·laboració amb Waste in TIC.

Ajuntament de Collbató

Actuacions per al foment de la reutilització a la deixalleria

Agència de Residus de Catalunya

Actualització de la Norma Tècnica de Deixalleries 2017

Consulta les referències tècniques d’altres serveis:

Referències tècniques en gestió de residus

Referències tècniques en plans de prevenció de residus

Referències tècniques en participació, comunicació i campanyes

Referències tècniques en projectes tècnics