Referències tècniques en projectes tècnics

2024

Ajuntament de Martorelles Suport en la realització de l’Agenda Urbana Local (AUL).
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat / Valoriza Control de qualitat i percepció ciutadana del servei de neteja i manteniment de zones verdes.
Rezero Pla de viabilitat d’un projecte sobre malbaratament alimentari.

2023

CECOT

Sessió formativa sobre Sostenibilitat.

ÀuriaFil. Fundació per la Inclusió laboral

Redacció del Pla de Control Ambiental associat al servei de jardineria.

Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona

Assistència tècnica per la valoració de les propostes relatives a la contractació de l’Oficina tècnica del Programa de Regeneració Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

2023-2017

Ajuntament de Barcelona

Suport a la gestió, comunicació i tancament de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) “Eix Besòs”, cofinançat amb Fons Europeus FEDER 2014-2020

2022

Ajuntament de Rubí

Elaboració d’un informe tècnic dels valors naturals, ecològics, paisatgístics, socials, històrics, productius i simbòlics de l’espai de la Serra de l’Oleguera

Fundació Banc de Recursos / Rezero

Estudi de viabilitat del projecte “El Racó de Profit”

2020

Ajuntament de Pals

Redacció del plec de clàusules tècniques pel manteniment de les zones verdes del municipi

Sunchemical

Suport a les actuacions de foment de la recollida selectiva de residus

Consulta les referències tècniques d’altres serveis:

Referències tècniques en gestió de residus

Referències tècniques en plans de prevenció de residus

Referències tècniques en deixalleries

Referències tècniques en participació, comunicació i campanyes