Referències tècniques en gestió de residus

2024

Agència de Residus de Catalunya Servei de suport per a la gestió de la recollida selectiva dels residus municipals al Departament de Foment de la recollida selectiva
Ajuntament de Tiana Redacció de l’ordenança reguladora de gestió de residus i neteja viària, definició de la nova taxa de residus i revisió de les ordenances fiscals existents.
Ajuntament d’Alella Suport en el procés de definició, fiscalitat i licitació del nou servei de recollida de residus.
Ajuntament de Tordera Dimensionament tècnic i econòmic del servei de recollida de residus i la redacció del plec de prescripcions tècniques.
Consorci del Bages per a la Gestió de residus Assessorament i estudi per la implantació d’una taxa justa en l’àmbit comercial a 11 municipis del Bages.
Ajuntament de Sitges Dimensionament tècnic i econòmic del servei de recollida de residus i neteja viària i la redacció del plec de prescripcions tècniques.
Ajuntament de Sóller Dimensionament tècnic i econòmic del servei de recollida de Residus i redacció del plec de prescripcions tècniques.
Ajuntament de Torrelles de Llobregat Dimensionament dels serveis de recollida de residus i neteja viària municipals, redacció del PPT i redacció memòria justificativa i informe tècnic i financer.
Ajuntament de la Palma d’Ebre Estudi de viabilitat per a la implementació del porta a porta.
Agència de Residus de Catalunya Servei de revisió dels informes anuals dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor dels fluxos de residus de RAEE, piles i acumuladors, vehicles fora d’ús i olis i pneumàtics
Ajuntament de Collbató Estudi d’alternatives per la recollida de residus.

2023

Mercabarna Servei d’assistència tècnica especialitzada per a la contractació del servei de neteja viària pública, dels mercats majoristes i de la recollida de residus
Ajuntament de Reus Redacció de l’ordenança reguladora del servei de recollida de residus i neteja viària.
Ajuntament de Moià Informe tècnic d’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor per la contractació dels serveis de recollida de residus
Ajuntament de Begues Redacció dels plecs prescripcions administratives i tècniques del contracte de serveis de recollida de residus
Ajuntament de Collbató Redacció dels Plecs del Servei de Recollida de residus i neteja viària
Agència de Residus de Catalunya Suport en l’anàlisi de dades de les experiències de contenidors amb tancament
Ajuntament d’Olesa de Montserrat Redacció dels plecs de prescripcions tècniques del servei de recollida i neteja viària.
Barcelona Regional / Ajuntament de Sant Andreu de la Barca Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques dels serveis de recollida de residus i neteja vària de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Tiana Estudi per la recollida de residus porta a porta i redacció dels plecs tècnics.
Diputació de Barcelona Formació “Economia circular aplicada a la gestió de residus”. Durada 20h. Destinada a tècnics/es municipals

Agència de Residus de Catalunya

Servei de revisió dels informes anuals dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor dels fluxos de residus de RAEE, piles i acumuladors, vehicles fora d’ús i olis i pneumàtics

2022

Àrea Metropolitana de Barcelona / Ajuntament de Begues Estudi de detall per la implantació de la recollida Porta a Porta al municipi de Begues
Ajuntament de Moià Redacció dels Plecs de Prescripcions Tècniques pel contracte de serveis de recollida de residus
Ajuntament de Sitges Redacció del plec de prescripcions tècniques pels serveis de recollida de residus i neteges extres a les platges.
Federació de Municipis de Catalunya Suport en matèria de residus a la Federació de municipis de Catalunya
Ajuntament de Granollers Estudi per a l’establiment de la proporció de residus comercials i domiciliaris a Granollers
ENT / Agència de Residus de Catalunya Formació i assessorament d’entitats municipals en la creació d’un pla d’acció per a la implantació de sistemes de taxa justa en la recollida de residus. Projecte LIFE-RETHINKWASTE. Col·laboració amb ENT
Ajuntament de Gavà Disseny i redacció del Plec de prescripcions tècniques del servei de recollida i gestió de l’oli domèstic
Mercat de Sant Andreu de la Barca Definició del sistema òptim de separació i emmagatzematge de residus del Mercat
Ajuntament de Tarragona Elaboració de la Cartografia dels serveis de recollida de residus domèstica i comercial
Ajuntament d’Òrrius Estudi d’alternatives i definició del model òptim de recollida de residus

2021

Ajuntament de Barcelona

Assistència tècnica per l’estandarització de dades bàsiques de la Contracta actual i la Nova Contracta de Neteja i Recollida de Residus de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Elaboració de l’Informe de residus corresponent a l’any 2020

Ajuntament de Tarragona

Elaboració del mapa de necessitats de neteja viària

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Definició i anàlisi dels possibles escenaris pel nou servei de recollida de residus

Ecovidrio

Assistència tècnica per l’anàlisi de models de recollida

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Estudi i proposta de nova ordenança fiscal en relació al servei de recollida de residus.

Ajuntament de Breda / ARUM

Proposta de Pagament per Generació (PxG) del sistema de recollida Porta a Porta del municipi de Breda. Col·laboració amb Arum

Diputació de Barcelona

Formació “Economia circular aplicada a la gestió de residus”. Durada 20h. Destinada a tècnics/es municipals

2020

Àrea Metropolitana de Barcelona

Assistència tècnica per a l’elaboració de Plans de millora i optimització de les recollides selectives per a diversos municipis metropolitans (Lot 5): Castellbisbal, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca, Cervelló

Ajuntament de Ripollet

Suport tècnic en la redacció dels plecs administratius i tècnics per la licitació dels serveis d’implantació de la recollida de residus mitjançant model porta a porta

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Estudi per a la definició del model òptim de recollida de residus

Ajuntament d’Esparreguera

Disseny i redacció del Plec de Condicions Tècniques del servei de recollida de residus i acompanyament en el procés de licitació i implantació  

Ajuntament de Castellví de Rosanes

Definició del model òptim de recollida de residus i redacció del Plec de condicions Tècniques del servei de recollida i neteja viària

Ajuntament de Barcelona

Suport en el procés de licitació, adjudicació i posada en marxa del Plec de Pintades i taques de pintura, eliminació de cartells i retirada de pancartes i altres elements similars de la via pública

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Valoració de les ofertes presentades en el procediment obert per la prestació del servei de neteja viària i recollida d’escombraries (criteris que depenen d’un judici de valor i criteris automàtics)

Ajuntament de Barcelona

Elaboració de l’Informe de residus corresponent a l’any 2019. Col·laboració amb Waste in TIC.

Ajuntament de Tarragona

Anàlisi dels residus de fracció resta del municipi de Tarragona als anys 2018 i 2019

Ajuntament d’Esparreguera

Definició i anàlisi dels possibles escenaris pel nou servei de recollida de residus

2019

Ajuntament de Collbató Inspecció dels compostadors domèstics
Agència de Residus de Catalunya Servei de Consultoria al projecte Subtract. Col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès Estudi econòmic dels costos de tractament i ingressos per retorn o venda dels residus provinents de la recollida domiciliària
Ajuntament de Barcelona Disseny i redacció del plec de condicions tècniques del contracte de neteja de pintades, eliminació de cartells i retirada d’altres elements de la via pública
Agència de Residus de Catalunya Anàlisi dels costos associats a les tasques realitzades pels ens locals de Catalunya en la gestió de residus d’aparells elèctrics (RAEE). Col·laboració amb ENT
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Estudi d’implantació de la recollida porta a porta al municipi de Sta. Maria de Palautordera. Col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona
Ajuntament de Monistrol de Montserrat Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques i de l’estudi econòmic del contracte de recollida de les fraccions resta i orgànica i la neteja viària
Ajuntament de Barcelona Assistència tècnica per a la modificació i actualització del plec de neteja viària dels interiors d’Illa de l’Eixample
Ajuntament de Collbató Actualització de l’ordenança reguladora de la recollida de residus

2018

Agència de Residus de Catalunya

Suport al Departament de Foment de la Recollida Selectiva

Ajuntament de Barcelona

Redacció del Plec de Condicions Tècniques que ha de regir el nou servei de Neteja Viària dels Interiors d’Illa de l’Eixample

Ajuntament d’Esparreguera

Diagnosi de l’estat actual de la recollida de la FORM comercial i disseny d’un servei específic de recollida de la mateixa

Ajuntament de Lleida

Suport a la sol·licitud d’ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes de Prevenció i Preparació per a la Reutilització de residus municipals

Ajuntament de Ripollet

Redacció del Plec de Condicions Tècniques per a la campanya d’implantació i seguiment del nou contracte de recollida de residus porta a porta al municipi

2017

Ajuntament de Collbató

Disseny del servei de recollida de residus PaP, fracció vegetal i neteja viària, redacció del Plec de Condicions Tècniques dels serveis de recollida de residus i neteja viària, control del servei de neteja viària i inspecció dels compostadors

Província de Buenos Aires

Suport a la redacció del Pla Estratègic Provincial de Gestió Integral de Residus Urbans per la Província de Buenos Aires, excepte la Regió Metropolitana, pel període 2017-2037. Col·laboració amb LaVola

Ajuntament de Gavà

Avaluació de les alternatives del sistema de recollida de residus, diagnosi del servei de neteja viària i propostes de millora. Col·laboració amb LaVola

Agència de Residus de Catalunya

Servei de suport per a la gestió de la recollida de matèria orgànica

Ajuntament de Collbató

Estudi sobre malbaratament alimentari i realització d’actuacions de prevenció de residus al Mercat setmanal dels diumenges

Consulta les referències tècniques d’altres serveis:

Referències tècniques en plans de prevenció de residus

Referències tècniques en deixalleries

Referències tècniques en participació, comunicació i campanyes

Referències tècniques en projectes tècnics