Redacció de l’estratègia, planificació i desenvolupament de projectes de les àrees relacionades amb el medi ambient i el desenvolupament urbà

Oferim el servei d’assistència tècnica en el disseny, gestió i seguiment de projectes ambientals i d’estratègies urbanes per donar resposta a l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible dels pobles i ciutats: projectes europeus, POUM, PAES, etc.

Actuacions destacades

Suport a la gestió i comunicació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) “Eix Besòs”, cofinançat amb Fons Europeus FEDER 2014-2020, de l’Ajuntament de Barcelona (2017-2023)