Tractament de dades i anàlisi estadístic

Tractament de dades i anàlisi estadístic

Tractem tota mena de dades i les analitzem mitjançant eines gràfiques i estadístiques per tal de detectar dades anòmales, patrons de comportament i diferències estadísticament significatives entre dos o més grups. Un exemple pot ser l’anàlisi de les dades aportades...