Diagnosi tècnica i ciutadana de la situació actual dels serveis

Fem una diagnosi tècnica que permeti obtenir la informació necessària per a l’òptim coneixement del municipi i de l’estat del servei, i identifiquem quins són els punts forts i febles. Aquesta anàlisi inclou els factors intrínsecs del municipi que poden influir en les pautes de comportament vers la recollida, la generació de residus diferenciada per fraccions i la situació actual del servei de recollida entre d’altres. Sempre que és possible proposem la realització de sessions veïnals o grups de treball per captar l’opinió de les persones i professionals que viuen els serveis de primera mà.

Actuacions destacades

DEFINICIÓ I ANÀLISI DELS POSSIBLES ESCENARIS PEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS A OLESA DE MONTSERRAT (2021)

ESTUDI PER A L’ESTABLIMENT DE LA PROPORCIÓ DE RESIDUS COMERCIALS I DOMICILIARIS A GRANOLLERS (2022)

Estudi de percepció ciutadana sobre l’ús de contenidors tancats a la ciutat de Tarragona (2022)