Diagnosi tècnica i ciutadana de la situació actual dels serveis

Fem una diagnosi tècnica que permeti obtenir la informació necessària per a l’òptim coneixement del municipi i de l’estat del servei, i identifiquem quins són els punts forts i febles. Aquesta anàlisi inclou els factors intrínsecs del municipi que poden influir en les pautes de comportament vers la recollida, la generació de residus diferenciada per fraccions i la situació actual del servei de recollida entre d’altres. Sempre que és possible proposem la realització de sessions veïnals o grups de treball per captar l’opinió de les persones i professionals que viuen els serveis de primera mà.

Actuacions destacades

ELABORACIÓ DEL MAPA DE NECESSITATS DE NETEJA VIÀRIA (TARRAGONA)
ELABORACIÓ DE L’INFORME ELS RESIDUS MUNICIPALS A BARCELONA: BALANÇ 2001-2019 I 2001-2020
DIAGNOSI DE LA RECOLLIDA COMERCIAL DE LA FORM I PLA DE MILLORA PEL MUNICIPI (ESPARREGUERA)