Assesorament i disseny tècnic i econòmic per a la implantació de nous models de recollida

Analitzem diferents alternatives de sistemes de recollida de residus eficients, viables des dels punts de vista tècnic, econòmic i polític, que permetin incrementar els percentatges de recollida selectiva i donar compliment als objectius europeus de reciclatge, individualitzant i/o identificant les aportacions. Dimensionem tècnicament i econòmica l’escenari escollit per tal que serveixi de base per a la redacció dels plecs de la futura licitació.