Control econòmic i de la prestació del servei i implementació de sistemes de millora contínua

Realitzem auditories econòmiques del servei amb l’objectiu de comprovar quina és la prestació efectiva del servei i, a la vegada, de detectar les mancances i oportunitats que poden ser incorporades dins d’un procés de millora contínua. Podem col·laborar també en tasques com certificacions mensuals, comprovacions dels transports de residus a una destinació final correcta, elaboració del balanç econòmic global del servei, etc.