Sector Privat: solucions a mida per la prevenció i optimització de la gestió dels residus i el foment de la circularitat

Elaborem projectes de millora de la prevenció i gestió de residus en empreses o altres àmbits privats. En aquests serveis incloem la diagnosi respecte a la prevenció i la gestió de residus, la proposta d’accions de millora per a l’adequació a la normativa vigent, l’assessorament en compra verda, formacions, campanyes de sensibilització sobre la recollida selectiva a usuaris o el suport per a la implementació d’una estratègia circular a l’empresa.

Actuacions destacades

Sessió formativa sobre Sostenibilitat per a CECOT (2023)

Suport a les actuacions de foment de la recollida selectiva de residus a l’empresa Sunchemical (2020)