Redacció, implementació i seguiment d’instruments estratègics i de planificació

Redactem, implementem i fem seguiment de plans i programes per a la definició estratègica de la gestió dels residus i recursos municipals. Per exemple: Plans locals de Prevenció de Residus, Plans de Gestió, Plans de reducció del malbaratament alimentari, Plans d’Economia Circular, etc. L’elaboració d’aquests documents inclou la diagnosi sobre els fluxos i àmbits de generació actuals del municipi, a partir dels quals es defineixen les línies estratègiques i les actuacions a realitzar que permetin assolir els objectius fixats, amb la implicació de la ciutadania del municipi.

Actuacions destacades

Assistència tècnica per a l’elaboració de Plans de millora i optimització de les recollides selectives per a diversos municipis metropolitans (Lot 5): Castellbisbal, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca, Cervelló (2020)