gener 10, 2020 No hi ha comentaris

WASTIP és una eina que facilita la gestió integral de deixalleries, millorant l’eficiència, el control i la transparència del servei. WASTIP està format per 3 grans pilars:

  • A la deixalleria – Aplicació en terminal mòbil: A través d’un smartphone amb una aplicació àgil i intuïtiva, sense necessitat d’instal·lacions ni oficines. Apte per qualsevol tipus de deixalleria. El registre d’entrada incorpora els diversos criteris regulats a l’ordenança (residus acceptats, límits, preus). Registre de les sortides dels residus. També incorpora la gestió de l’espai de Reutilització i Preparació per a la Reutilització, amb la possibilitat de consultar els elements existents i de publicar-los directament a l’Aparador Virtual associat a l’espai.
  • Al despatx – Intranet tècnica: Consulta a temps real de les dades de la deixalleria. Apartat de configuració que permet adaptar-se a la realitat de cada instal·lació. Elaboració d’informes de seguiment i exportació de dades. Càlcul i gestió de les bonificacions.
  • La ciutadania – Portals públic i privat: Pàgina web pública i corporativa amb informació general sobre el servei, bonificacions, ubicació i contacte de les deixalleries fixes i mòbils del municipi, que pot incloure un aparador virtual dels productes existents en l’espai de Reutilització i Preparació per a la Reutilització. Intranet privada, on l’usuari pot consultar l’històric dels residus aportats i les bonificacions assignades segons nombre i tipologia d’entrades.

 

Links d’interès:
WASTIP

Documents:
Escrit per Clara Comín