maig 8, 2020 No hi ha comentaris

Col·laboració amb WASTE IN TIC.

Elaboració d’un document que responia a la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de disposar d’una estratègia per mitjà de la qual establir els criteris per fer créixer l’actual xarxa de Punts Verds de Barri de la ciutat, amb l’objectiu d’apropar aquest servei a la ciutadania i poder així incrementar la recollida selectiva de residus.

Es van definir els criteris per a la creació de noves ubicacions, identificar el nombre de PVB idoni per Districte, elaborar una proposta de les noves ubicacions de PVB per Districte i prioritzar l’ordre d’implantació d’aquestes propostes de manera consensuada amb els Districtes i les àrees corresponents de l’Ajuntament.

Links d’interès:
Xarxa de Punts Verds de la ciutat de Barcelona

 

Escrit per Alba Fort