gener 9, 2020 No hi ha comentaris

El marc legal vigent en matèria de residus considera com a objectiu prioritari la prevenció, seguida de la preparació per a la reutilització, per davant del reciclatge material, d’altres tipus de valorització (inclosa l’energètica) i, per descomptat, de la disposició final. Al llarg del desenvolupament del projecte s’ha donat suport a l’Ajuntament de Collbató en:

  • Definició del funcionament de l’espai de Reutilització i Preparació per a la Reutilització: selecció de les fraccions i característiques dels productes / residus aptes per l’espai, usuaris i límits, documentació a lliurar, etc.
  • Identificació de les millores d’adequació de l’espai d’emmagatzematge i exposició dels elements reutilitzables i definició dels requeriments mínims per a que l’espai existent pugui esdevenir espai de reutilització.
  • Implantació d’un sistema de registre d’entrades i sortides a l’espai de Reutilització i Preparació per a la Reutilització i d’un aparador virtual, en col·laboració amb WASTIP, plataforma de gestió integral de deixalleries: la informació registrada a través d’una App es podrà consultar per part de l’ens gestor a la intranet tècnica, i per part de la ciutadania a l’espai virtual i a l’aparador virtual.
  • Suport a la posada en marxa.
Escrit per Clara Comín