maig 14, 2020 No hi ha comentaris

Col·laboració amb ENT en la realització de l’estudi per determinar es costos actuals de la gestió dels Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) per als ens locals i els costos futurs derivats de l’aplicació del Reial Decret 110/2015,  de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Colaboració amb:
ENT – Innovació ambiental al servei de la societat

Escrit per Alba Fort