Disseny i dinamització de la participació ciutadana i dels agents implicats en els projectes que realitzem. D’aquesta manera aprofitem el coneixement de la ciutadania, garantim que els serveis responguin a les seves necessitats i apoderem als veïns/es en l’àmbit del medi ambient, aconseguint que incorporin bones pràctiques ambientals i així avançar cap a un municipi més sostenible.

    •  Disseny i dinamització de processos participatius presencials i online relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat.
    •  Disseny i dinamització de mapejos col·laboratius, rutes o sessions per a la diagnosi i propostes de millora dels serveis de g est ió i recollida de residus i neteja viària.
    •  Campanyes d’implantació de nous serveis de recollida de residus o de modificacions en el servei.
    •  Actuacions de comunicació pel foment de bones pràctiques ambientals: tallers de compostatge, punts informatius, etc.
    •  Creació de grups de seguiment de la qualitat dels serveis que impliquin a la ciutadania.

 

Disseny de serveis de gestió de residus

Adequació i millora de deixalleries

Elaboració de projectes tècnics a mida