Coordinació i gestió de projectes ambientals, adaptats a la realitat del territori i a les necessitats del municipi o organització.

  • Elaboració de Plans de Prevenció de Residus municipals, la seva implantació i seguiment.
  • Actuacions pel foment del compostatge individual i comunitari.
  • Projectes en l’àmbit del malbaratament alimentari.
  • Disseny i millora de serveis de neteja viària.
  • Ambientalització d’esdeveniments.
  • Assistència tècnica pel desenvolupament de projectes i tasques de les àrees relacionades amb el medi ambient i el desenvolupament urbà.

   

Disseny de serveis de gestió de residus

Participació ciutadana i sensibilització ambiental

Adequació i millora de deixalleries