Projectes ambientals
amb una mirada social

ENTORNa3 som una consultoria socioambiental especialitzades en la gestió de residus i serveis urbans. Amb els nostres projectes perseguim una millora de l’entorn tenint en compte 3 esferes: ambiental, social i econòmica.

ELS NOSTRES SERVEIS

Disseny de serveis de gestió de residus

Millora de la gestió dels residus municipals, optimitzant els serveis des d’un punt de vista ambiental, social i econòmic, amb la participació de tots els agents implicats per a la seva definició.

Adequació i millora de deixalleries

Definició tècnica i econòmica del nou concepte de deixalleria per a l’adequació a la normativa vigent, la millora de la gestió i l’ampliació del serveis fins a esdevenir un centre ambiental de referència.

Participació ciutadana i sensibilització ambiental

Desenvolupament de campanyes de comunicació i sensibilització per fomentar comportaments ambientalment responsables.     aaa                                                                         aaa                               .

Projectes tècnics a mida

Coordinació i execució de projectes ambientals, adaptats a la realitat del territori i a les necessitats del municipi o organització.    aaaaaaaaa                                                                         aaa                       .