L'equip

ENTORNa3 som l’Alícia, la Lluna i l’Alba i la nostra xarxa de col·laboradors/es. Després de treballar durant els darrers anys desenvolupant projectes ambientals i socials per diverses administracions locals o organismes supramunicipals, hem decidit iniciar aquest projecte comú.

Alícia Grima Guixé

Llicenciada en Ciències Ambientals i Màster en Participació Ciutadana i Polítiques Locals, he treballat a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona en l’àrea de gestió de residus municipals i com a Tècnica de Medi Ambient municipal. He participat en diversos projectes de l’Agència de Residus de Catalunya.

Addicionalment a les experiències anteriors també he col·laborat com a consultora externa per a l’Administració Pública, realitzant campanyes de comunicació pel foment del reciclatge, la prevenció de residus i altres temàtiques de caire ambiental i social. També ha elaborat i implantat Plans de Prevenció de Residus, projectes tècnics relacionats amb la gestió de residus municipals, actuacions de foment del compostatge i he elaborat estudis de diagnosi i disseny de serveis de recollida de residus municipals i neteja viària.

Maria Lluna López Moix

Llicenciada en Ciències Ambientals i Màster en Integració de Sistemes de Gestió de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient. He treballat com a consultora en diversos projectes per l’Administració Pública, efectuant estudis sobre malbaratament alimentari, elaborant diagnosis de serveis de recollida de residus i neteja viària i de platges, realitzant estudis de disseny i optimització de serveis urbans i col·laborant en la redacció de Plecs de Condicions Tècniques  de serveis de neteja viària i de platges, de recollida de residus i gestió de deixalleries.

També he participat en campanyes d’implantació de recollida porta a porta i he desenvolupat projectes d’implantació, seguiment i assessorament per a la millora contínua de serveis de neteja viària, de platges i de recollida de residus.

Alba Fort Garcia

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i postgrau en Drets Ciutadans i Polítiques Públiques. He col·laborat durant els darrers anys en diversos projectes pel sector públic, especialment dedicada a la coordinació i gestió de projectes en l’àmbit social, la planificació estratègica, el disseny i dinamització de processos de participació ciutadana i la gestió de projectes de desenvolupament urbà.

També he col·laborat en el disseny, seguiment i millora contínua de serveis urbans i ambientals municipals: col·laborant en la redacció de Plecs de Condicions Tècniques, el procés d’adjudicació i l’elaboració de projectes de disseny de serveis de recollida de residus i de neteja viària, de platges i gestió de deixalleries així com en el tractament de la informació i elaboració dels informes d’indicadors de seguiment i millora continua dels serveis.

LA NOSTRA XARXA DE COL·LABORADORS/ES

La visió global que oferim en els projectes d’Entorna3 requereix de la participació de col·laboradors/es especialitzats en diverses temàtiques, formant un equip multidisciplinar capaç d’enfocar els projectes des de diversos punts de vista que es complementin entre ells per obtenir el millor resultat.