bootstrap themes

EL NOSTRE EQUIP

ENTORNa3 som l’Alícia, la Lluna i l’Alba i la nostra xarxa de col·laboradors/es. Després de treballar durant els darrers anys desenvolupant projectes ambientals i socials per diverses administracions locals o organismes supramunicipals, hem decidit iniciar aquest projecte comú.

Llicenciada en Ciències Ambientals i Màster en Participació Ciutadana i Polítiques Locals. Ha treballat a l'Àrea de gestió de residus municipals de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i com a Tècnica de Medi Ambient municipal. Ha participat en diversos projectes de l’Agència de Residus de Catalunya.

També ha col·laborat com a consultora externa per a l’Administració Pública, realitzant campanyes de comunicació pel foment del reciclatge, la prevenció de residus i altres temàtiques ambientals i socials. També ha elaborat i implantat Plans de Prevenció de Residus, projectes tècnics relacionats amb la gestió de residus municipals, actuacions de foment del compostatge. Ha elaborat estudis de diagnosi i disseny de serveis de recollida de residus municipals i neteja viària.

Llicenciada en Ciències Ambientals i Màster en Integració de Sistemes de Gestió de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient. Ha treballat com a consultora en diversos projectes per l’Administració Pública, realitzant estudis sobre malbaratament alimentari, elaborant diagnosis de serveis de recollida de residus i neteja viària, realitzant estudis de disseny i optimització de serveis urbans i col·laborant en la redacció de Plecs de Condicions Tècniques de serveis de neteja viària i de platges, de recollida de residus i gestió de deixalleries.

També ha participat en campanyes d’implantació de recollida porta a porta i ha desenvolupat projectes d’implantació, seguiment i assessorament per a la millora contínua de serveis de neteja viària i de recollida de residus municipals.

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i postgrau en Drets Ciutadans i Polítiques Públiques. Ha col·laborat en diversos projectes pel sector públic, especialment dedicada a la coordinació i gestió de projectes en l’àmbit social, la planificació estratègica, el disseny i dinamització de processos de participació ciutadana i la gestió de projectes de desenvolupament urbà sostenible.

També ha col·laborat en la diagnosi, disseny, indicadors, seguiment i millora contínua de serveis urbans i ambientals municipals. Ha donat suport en la redacció de Plecs de Condicions Tècniques i el procés d’adjudicació dels serveis de recollida de residus i de neteja viària, de platges i de gestió de deixalleries municipals.  

XARXA DE COL·LABORADORS/ES

La visió global que oferim en els projectes d’Entorna3 requereix de la participació de col·laboradors/es especialitzats en diverses temàtiques. Aquest equip multidisciplinar enfoca els projectes des de diversos punts de vista, que es complementen, per obtenir el millor resultat.