Gestió de projectes i suport tècnic

Som conscients de l’exigència de la ciutadania en quant a la prestació i la qualitat dels serveis relacionats amb l’entorn i el medi ambient als municipis. És en aquest sentit que aprofitant la nostra visió global coordinem, gestionem i donem suport i assessorament en el desenvolupament de projectes de desenvolupament urbà i en les tasques tècniques necessàries per a la gestió i millora contínua d’aquests serveis i projectes. Concretament proposem:

  • Disseny, gestió i coordinació de projectes.
  • Suport en el desenvolupament de projectes i tasques de les àrees relacionades amb el medi ambient i el desenvolupament urbà.
  • Seguiment de serveis: neteja viària, recollida de residus, espais verds, espais públics, etc.
  • Seguiment de plans i programes i seguiment d’indicadors per la seva millora contínua.
  • Redacció de memòries per a la sol·licitud de subvencions.
  • Seguiment pressupostari dels serveis: factures, conformació, anàlisi costos, etc.
suport tècnic assessorament

Projectes relacionats