Sensibilització i educació ambiental

Entenem l’educació ambiental com una part indispensable que envolta els serveis ambientals, ja que és l’eina que dota a la ciutadania dels coneixements necessaris per adoptar actituds respectuoses amb el medi, que finalment acaben revertint també en la millor qualitat dels serveis i l’entorn.

Les nostres eines en aquest camp són les següents:

  • Campanyes de sensibilització i educació ambiental.
  • Campanyes d’implantació de nous serveis de recollida de residus o de modificacions en el servei.
  • Tallers d’educació ambiental a centres educatius.
  • Actuacions pel foment del compostatge: tallers per a persones principiants, expertes o escoles, seguiment a grans generadors i compostadors comunitaris, inspeccions per identificar llars amb bonificació a la taxa de residus, etc.
  • Realització d’enquestes i grups focals per a la identificació dels hàbits actuals i les oportunitats de millora.
sin-titulo

Projectes relacionats