Prevenció i consum responsable

Potenciar la prevenció de la generació de residus és la millor eina que tenim com a societat per tal de tractar, des de l’arrel, la problemàtica que ocasiona el consum de recursos naturals i la posterior necessitat de tractament dels residus que generem. És per aquest fet que donem una importància rellevant a treballar per la prevenció de la generació de residus, donant eines als ens municipals i a la ciutadania per mitjà de:

  • Elaboració de Plans de Prevenció de Residus municipals.
  • Implantació i seguiment de Plans de Prevenció de Residus municipals.
  • Treball dels hàbits de consum (malbaratament alimentari, energia i subministraments, reutilització…).
  • Tallers de compostatge per tal de disminuir la quantitat de FORM dels circuits de recollida de residus municipals.
consum responsable, prevenció

Projectes relacionats