Deixalleries

Considerem les deixalleries com un espai molt valuós que intervé en l’assoliment d’uns bons resultats de recollida selectiva dels residus, a més d’actuar com a centres de foment de la reutilització i la preparació per la reutilització. Volem donar a les deixalleries la importància i el paper que es mereixen a través dels següents serveis:

  • WASTIP – Eina de gestió integral de deixalleries.
  • Estudis sobre el potencial de reutilització.
  • Implantació d’espais de reutilització a les deixalleries.
  • Auditories sobre la gestió actual del servei.
  • Redacció de Plecs de Condicions Tècniques.
wastip

WASTIP

Eina de gestió integral de deixalleries que facilita la presa de dades i l’obtenció d’informació a partir d’aquestes. A més permet la participació dels diversos actors implicats en la gestió (ciutadania, Ajuntament, empresa gestora i punt de recollida). És un instrument que simplifica la gestió, dóna compliment a la normativa vigent i fomenta la transparència i informació i, conseqüentment, pot millorar els resultats de recollida selectiva.

Per a més informació: www.wastip.com

Projectes relacionats