Els nostres serveis

Gestió de residus

Treballem per millorar la gestió dels residus municipals, optimitzant els serveis des d’un punt de vista ambiental, social i econòmic.

Sensibilització i educació ambiental

Coordinem i desenvolupem actuacions d’educació ambiental amb l’objectiu de fomentar comportaments ambientalment responsables.

Prevenció i consum responsable

Desenvolupem accions de prevenció de la generació de residus i de consum responsable amb l’objectiu de reduir la quantitat de residus generats.

Participació ciutadana

Entenem la participació com l’eina imprescindible per incorporar a la ciutadania com un agent actiu en els projectes que desenvolupem.

Gestió de projectes i suport tècnic

Coordinació i gestió de projectes de desenvolupament urbà. Assessorament i suport tècnic per a la gestió i millora de serveis municipals.

Gestió de deixalleries

Oferim suport en la gestió de deixalleries, espai clau per a l’augment de la recollida selectiva. Disposem de WASTIP, eina que en millora la gestió.