free site creation software

Dinamització dels tallers participatius en el marc de l'Estratègia #PALAU60/20 per a la millora de la gestió dels residus municipals

COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
- 2018 - 2019
 
Com a col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana i en el marc de l’elaboració de l'Estratègia #Palau60/20, per la millora del model actual de recollida i gestió de residus municipals i per implicar i coresponsabilitzar la ciutadania i les activitats econòmiques, s'han elaborat dos tallers participatius que han permès la generació de noves vies d’implicació ciutadana, el millor coneixement dels hàbits i comportaments dels usuaris en relació al model de recollida, del discurs i llenguatge utilitzat per la població en referència al món dels residus, la co-creació i el desenvolupament d’accions concretes i actives amb els agents socials del municipi.