web creation software

Pla Local de Prevenció de residus municipals i actuació pel foment de la reducció de residus en esdeveniments 


AJUNTAMENT D'ABRERA - 2018 - 2019
 
La redacció del Pla Local de Prevenció inclourà la diagnosi sobre els fluxos i àmbits de generació actuals, a partir dels quals es definiran les línies estratègiques i les actuacions a realitzar que permetin assolir els objectius fixats, amb la implicació de la ciutadania del municipi.
S'han dinamitzat punts informatius pel foment de la prevenció de residus en festes i esdeveniments i s’han dissenyat i editat gots reutilitzables.