free website templates

Participació en el desenvolupament de WASTIP - Plataforma de gestió de deixalleries


WASTIP és una eina que facilita la gestió integral de deixalleries, millorant l’eficiència, el control i la transparència del servei. WASTIP està format per 3 grans pilars:

A la deixalleria. Aplicació en terminal mòbil.
A través d’un smartphone amb una aplicació àgil i intuïtiva, sense necessitat d’instal·lacions ni oficines. Apte per qualsevol tipus de deixalleria. El registre d’entrada incorpora els diversos criteris regulats a l’ordenança (residus acceptats, límits, preus). Registre de les sortides dels residus.
També incorpora la gestió de l’espai de Reutilització i PxR, amb la possibilitat de consultar els elements existents i de publicar-los directament a l’Aparador Virtual associat a l’espai.
Al despatx. Intranet tècnica.
Consulta a temps real de les dades de la deixalleria. Apartat de configuració que permet adaptar-se a la realitat de cada instal·lació. Elaboració d'informes de seguiment i exportació de dades. Càlcul i gestió de les bonificacions.
La ciutadania. Portals públic i privat.
Pàgina web pública i corporativa amb informació general sobre el servei, bonificacions, ubicació i contacte de les deixalleries fixes i mòbils del municipi, que pot incloure un aparador virtual dels productes existents en l’espai de Reutilització i PxR.
Intranet privada, on l’usuari pot consultar l’històric dels residus aportats i les bonificacions assignades segons nombre i tipologia d’entrades.

Links d'interès:

Pàgina web WASTIP


Documents:

Fulletó informatiu de WASTIP